گروه مهاجرتی کوچ آیین

گروه مهاجرتی کوچ آیین در پی آن است تا با افزایش سطح آگاهی همگانی درباره آیین کوچ (قواعد و مقررات مهاجرت) و شناساندن فرصت ها و موقعیت ها به کسانی که نیاز به راهنمایی در این زمینه دارند، یاری رساند و گامی برای هموار نمودن این راه بردارد.

راه های تماس

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه: 9 الی 17

پنج شنبه: 9 الی 14